Metropole Zličín

Pro Metropoli Zličín jsme instalovali ocelové konstrukce pro vzduchotechniku k novým nájemním jednotkám. Jedná se bezpochyb k neodmyslitelným technologiím moderní doby. Čerstvý vzduch je jednou z podmínek udržení zákazníka v prostorách prodejny. S naší pomocí a pomocí vzduchotechniků tomu hravě docílí nemalé prodejny! Nezapomeňte sledovat náš instagram pro více fotek a videí @constructmen_cz. KONTAKT: instagram: constructmen_cz […]

BD Jurkovičova

V 7 podlažním bytovém domě jsme kromě 500 běžných metrů balkonových zábradlí a dělících příček, také instalovali ve společných prostorech bytového domu i vnitřní mezi-stěny, madla a skleněnou dělící příčku. V neposlední řadě jsme montovali i varovné sloupky v garáži a ocelové ochrany veškerých technologií, které se nacházejí v pozicích možné kolize s automobily. Sleduj […]

BDO Praha

Na této budově jsme již svoje kvality ukázali. Byli jsme vybráni na realizaci 3.NP. Naší dodávkou byli všechny práce SDK a práce navazující v interiéru. Budova je oblého tvaru s celoprosklenou fasádou, proto zde bylo těžší vytvořit architektonicky a funkčně dokonalé napojení na již zmíněnou skleněnou fasádu.Dilatační spára mezi SKL a SDK je nutností pokud […]

BDO úprava stropu

BDO Úprava Stropu Ke konci roku jsme pro našeho partnera realizovali obnovu SDK stropů. SDK zakrývá skelet domu v Olbrachtově ulici v Praze. Za několik let působením povětrnostních podmínek však finální povrch a záklop degradovali. Naší dodávkou proto bylo vytvoření dilatačních spár v celé šířce oválného stropu. Zdrsnění povrchu a aplikace penetrace. Následovala vrstva nemrznoucího […]

Food court OC Nový Smíchov

V druhém kvartálu roku 2020 jsme jako subdodavatelská firma realizovali sádrokartonové práce do food court OC Nový Smíchov. Naše dodávka spočívala ve vytvoření sádrokartonových rovných a oblých podhledů, oblouků a voidů, které prochází přes všechny tři patra OC. V sádrokartonových podhledech jsou zabudované veškeré moderní technologie poskytující bezpečnost a kvalitu obchodních center. Můžeme zde najít […]

Instalace trapézového plechu

V listopadu 2020 jsme realizovali instalaci trapézového plechu, jakožto podhled krycí konstrukci a vnitřní rozvody technologií přístřešku nad zásobovací rampou. Pro našeho silného obchodního partnera jsme vyhotovili montáž L profilů na nosnou konstrukci přístřešku na kterou jsme následně přimontovali trapézový pozink. plech, který byl strojně nařezán a nabarven. Instalace se neobešla bez vyříznutí otvorů pro […]

Koupelna ve srubu

Koupelna ve srubu Při této realizaci jsme museli dbát na striktní požadavky investora. Nebylo možné používat k výstavbě příček sádrokarton, nýbrž dřevěná konstrukce a Cetris desky jako záklop a buničina jako tepelná a akustická izolace. Naší dodávkou byly kromě specifických příček a rámů pro posuvné dveře i rozvody HT a PPR potrubí, obkladačské práce včetně […]

ČOV Okoř

ČOV Okoř Realizace čističky odpadních vod pro rekreační objekt na Okoři. Jedná se o 6m3 „čovku“, pro kterou jsme vybudovali prostor ze ztraceného bednění a dle technologického postupu ČOV před dopojením obsypem zásypovým pískem. Pro vyzdívku ze ztraceného bednění jsme vytvořili základovou desku o síle 150mm s vhodně zvoleným podkladem. Pokud se chce dozvědět více […]

Podkroví Středokluky

Podkroví Středokluky Ve Středoklukách nyní realizujeme sádrokartonové podhledy na šikmé střeše. Naše dodávka obshauje mezikrokevní izolaci o síle 200mm dále pak podkrokevní izolaci o síle 100mm. Kovový rastr a instalace odrazové/parotěsné folie nad rosným bodem. Jelikož se jedná o novostavbu jsou zde striktní podmínky PBŘ čili sádrokarton je protipožární s odolností 30min.Tmelící vrstvy do Q3 […]

ČOV

ČOV Uvažujete o čističce odpadních vod? Máme za sebou úspěsné montáže prefabrikátů i výstavby dle PD pro náročné klienty.Jak vlastně funguje prefabrikovaná ČOV? Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru nátokové části čistírny odpadních vod, kde je zbavena mechanických plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu.Z usazovacího prostoru natéká přepadem již mechanicky předčištěná voda […]