Zahradní patio

Zahradní patio

Na této zakázce jsem se potýkali s rozpadající se opukovým plotem, který byl na hraně zřícení.

Opuka byla na sebe skládaná a tehdejší pojivo po 60 letech, které bylo vystaveno UV zářením a povětrnostním podmínkám bylo zcela nevyhovující. Zde se nabízeli 2 možnosti:

  1. možnost: plot rozebrat a zpětně ho na nové pojivo postavit
  2. možnost: vybourat staticky nesoudržné části plotu, vytvořit základ v nezámrzné hloubce se zhutněnou skladbou podkladu a nový plot postavit ze ztraceného bednění za použití betonové výstuže

Investor se rozhodl pro druhou variantu.

Nový plot je dlouhý 8m, vysoký 1,90m, široký 30cm a hluboký betonový základ pro plot tvoří 80cm betonu. Je tvořen ze ztraceného bednění. Celá realizace trvala týden a půl a bylo spotřebováno 400bm ocelové výstuže, 160 cihel ztraceného bednění, 8m3 betonu C30/37 a 28m3 suti bylo ekologicky uloženo. 

Tato “zeď” je příprava pro budoucí zahradní přístřešek/patio, které bude k realizaci jaro 2021. 

KONTAKT:

instagram: constructmen_cz

email: info@constructmen.cz

tel.: +420 776 130 739

Diskuze